Auto & Boot

aankoop – verkoop – bemiddeling

Uw privacy:

Autonautic gevestigd te 47533 Kleve (Duitsland) Kranenburger Strasse 2, (hierna:
“AUTONAUTIC‘‘) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Onze websites:
Onze contactgegevens:
Kranenburger Strasse 2
47533 Kleve (Duitsland)
De heer J. Röttjers is de functionaris gegevensbescherming van AUTONAUTIC.
Wij zijn te bereiken via:
Telefoon: +491759192945
E-mail: autonautic@gmx.de

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

AUTONAUTIC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Postcode
• Plaatsnaam
• Mobiel telefoonnummer
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Aanleverdata
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

AUTONAUTIC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
• Om verkoopovereenkomsten op te kunnen stellen
• Om financieringen aan te vragen op uw verzoek
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
• Het afhandelen van uw betaling en/of incasseren van openstaande facturen.

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doen wij niet.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van
een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde
termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden
uw gegevens bewaard en gearchiveerd, totdat u opdracht geeft tot vernietiging of
verwijdering. Wilt u dat de gegevens niet langer bewaard worden dan dient u contact met
ons op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

AUTONAUTIC verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU en zoveel mogelijk in
Duitsland

Inzage in uw gegevens

Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit het met
rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens/het intrekken van uw toestemming of
als u gebruikt wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of
bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens?
U kunt contact met ons opnemen. Kijk voor onze gegevens bovenaan deze pagina. Wij
zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen.
Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

AUTONAUTIC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze
functionaris gegevensbescherming bovenaan de pagina.